Περιοχή : Wahlkreis Werdenberg

BUCHS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 15 000 πληθυσμου
GAMS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 3 000 πληθυσμου
GRABS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
SENNWALD (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
SEVELEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
WARTAU (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
Code :1724
Μεγαλύτερη πόλη :Buchs
Ανύψωση :Hight : Wartau 468 m
Χαμηλός : Sennwald 446 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :33,960
Περιοχή εδάφους :20 643 km²
Πυκνότητα :1.65/km²