Περιοχή : Wahlkreis St. Gallen

ANDWIL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
EGGERSRIET (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 500 πληθυσμου.
GAISERWALD (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
GOSSAU (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 20 000 πληθυσμου
HÄGGENSCHWIL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
MUOLEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
ST. GALLEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 75 000 πληθυσμου
WALDKIRCH (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 4 000 πληθυσμου
WITTENBACH (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
Code :1721
Μεγαλύτερη πόλη :St. Gallen
Ανύψωση :Hight : Eggersriet 820 m
Χαμηλός : Muolen 490 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :113,320
Περιοχή εδάφους :15 757 km²
Πυκνότητα :7.19/km²