Περιοχή : Kanton Basel-Stadt

BASEL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 200 000 πληθυσμου
BETTINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
RIEHEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 30 000 πληθυσμου
Code :1200
Μεγαλύτερη πόλη :Basel
Ανύψωση :Hight : Bettingen 378 m
Χαμηλός : Riehen 278 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :185,601
Περιοχή εδάφους :3 700 km²
Πυκνότητα :50.16/km²