Περιοχή : District du Jura-Nord vaudois

AGIEZ (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
ARNEX-SUR-ORBE (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BALLAIGUES (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BAULMES (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BAVOIS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BELMONT-SUR-YVERDON (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BIOLEY-MAGNOUX (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BOFFLENS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BONVILLARS (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BRETONNIÈRES (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BULLET (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
CHAMBLON (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
CHAMPAGNE (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
CHAMPVENT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
CHANÉAZ (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
Code :2224
Μεγαλύτερη πόλη :Yverdon-les-Bains
Ανύψωση :Hight : Mauborget 1,173 m
Χαμηλός : Yverdon-les-Bains 433 m
Γλωσσας :FR
Πληθυσμός :76,947
Περιοχή εδάφους :70 185 km²
Πυκνότητα :1.10/km²