Περιοχή : District de Neuchâtel

CORNAUX (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
CRESSIER (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
ENGES (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
HAUTERIVE (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 3 000 πληθυσμου
LE LANDERON (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
LIGNIÈRES (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
MARIN-EPAGNIER (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
NEUCHÂTEL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 40 000 πληθυσμου
SAINT-BLAISE (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 4 000 πληθυσμου
THIELLE-WAVRE (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
Code :2404
Μεγαλύτερη πόλη :Neuchâtel
Ανύψωση :Hight : Enges 816 m
Χαμηλός : Neuchâtel 430 m
Γλωσσας :FR
Πληθυσμός :51,386
Περιοχή εδάφους :8 002 km²
Πυκνότητα :6.42/km²