Περιοχή : District de Moutier

BELPRAHON (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BÉVILARD (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
CHAMPOZ (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
CHÂTELAT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
CORCELLES (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
COURT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
CRÉMINES (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
ESCHERT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GRANDVAL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
LOVERESSE (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
MALLERAY (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
MONIBLE (0)
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
MOUTIER (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
PERREFITTE (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
PONTENET (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
Code :214
Μεγαλύτερη πόλη :Moutier
Ανύψωση :Hight : Rebévelier 960 m
Χαμηλός : Roches 491 m
Γλωσσας :FR
Πληθυσμός :23,017
Περιοχή εδάφους :21 665 km²
Πυκνότητα :1.06/km²