Περιοχή : District de Courtelary

CORGÉMONT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
CORMORET (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
CORTÉBERT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
COURTELARY (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
LA FERRIÈRE (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
LA HEUTTE (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
MONT-TRAMELAN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
ORVIN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
PÉRY (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
PLAGNE (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
RENAN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
ROMONT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
SAINT-IMIER (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
SONCEBOZ-SOMBEVAL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
SONVILIER (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
Code :207
Μεγαλύτερη πόλη :Saint-Imier
Ανύψωση :Hight : Mont-Tramelan 1,060 m
Χαμηλός : La Heutte 615 m
Γλωσσας :FR
Πληθυσμός :22,298
Περιοχή εδάφους :26 612 km²
Πυκνότητα :0.84/km²