Περιοχή : Distretto di Vallemaggia

AVEGNO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BOSCO/GURIN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
CAMPO (VALLEMAGGIA) (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
CERENTINO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
CEVIO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GORDEVIO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
LAVIZZARA (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
LINESCIO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
MAGGIA (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 500 πληθυσμου.
Code :2108
Μεγαλύτερη πόλη :Maggia
Ανύψωση :Hight : Bosco/Gurin 1,504 m
Χαμηλός : Gordevio 312 m
Γλωσσας :IT
Πληθυσμός :5,012
Περιοχή εδάφους :34 542 km²
Πυκνότητα :0.15/km²