Περιοχή : Distretto di Moesa

ARVIGO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
BRAGGIO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
BUSENO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
CAMA (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
CASTANEDA (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
CAUCO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
GRONO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
LEGGIA (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
LOSTALLO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
MESOCCO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
ROSSA (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
ROVEREDO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 500 πληθυσμου.
SAN VITTORE (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
SANTA MARIA IN CALANCA (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
SELMA (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
Code :1828
Μεγαλύτερη πόλη :Roveredo
Ανύψωση :Hight : Braggio 1,298 m
Χαμηλός : San Vittore 279 m
Γλωσσας :IT
Πληθυσμός :7,679
Περιοχή εδάφους :49 605 km²
Πυκνότητα :0.15/km²