Περιοχή : Distretto di Leventina

AIROLO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
ANZONICO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BEDRETTO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
BODIO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
CALPIOGNA (0)
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
CAMPELLO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
CAVAGNAGO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
CHIRONICO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
DALPE (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
FAIDO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
GIORNICO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
MAIRENGO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
OSCO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
PERSONICO (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
POLLEGIO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
Code :2103
Μεγαλύτερη πόλη :Airolo
Ανύψωση :Hight : Campello 1,367 m
Χαμηλός : Personico 320 m
Γλωσσας :IT
Πληθυσμός :9,674
Περιοχή εδάφους :45 803 km²
Πυκνότητα :0.21/km²