Περιοχή : Distretto di Bernina

BRUSIO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
POSCHIAVO (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 4 000 πληθυσμου
Code :1822
Μεγαλύτερη πόλη :Poschiavo
Ανύψωση :Hight : Poschiavo 1,014 m
Χαμηλός : Brusio 780 m
Γλωσσας :IT
Πληθυσμός :4,685
Περιοχή εδάφους :23 733 km²
Πυκνότητα :0.20/km²