Περιοχή : Bezirk Sissach

ANWIL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BUCKTEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BUUS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BÖCKTEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
DIEPFLINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
GELTERKINDEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
HEMMIKEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
HÄFELFINGEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
ITINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
KILCHBERG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
KÄNERKINDEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
LÄUFELFINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
MAISPRACH (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
NUSSHOF (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
OLTINGEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
Code :1304
Μεγαλύτερη πόλη :Sissach
Ανύψωση :Hight : Oltingen 576 m
Χαμηλός : Anwil 315 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :32,235
Περιοχή εδάφους :14 100 km²
Πυκνότητα :2.29/km²