Περιοχή : Bezirk See - District du Lac

BARBERÊCHE (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BAS-VULLY (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
BÜCHSLEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
COURGEVAUX (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
COURLEVON (0)
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
COURTEPIN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 3 000 πληθυσμου
CRESSIER (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
FRÄSCHELS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GALMIZ (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
GEMPENACH (0)
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GRENG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GURMELS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 4 000 πληθυσμου
HAUT-VULLY (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
JEUSS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
KERZERS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
Code :1005
Μεγαλύτερη πόλη :Murten
Ανύψωση :Hight : Misery-Courtion 581 m
Χαμηλός : Muntelier 433 m
Γλωσσας :DE, FR
Πληθυσμός :30,266
Περιοχή εδάφους :12 781 km²
Πυκνότητα :2.37/km²