Περιοχή : Bezirk Schleitheim

BEGGINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
SCHLEITHEIM (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
SIBLINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
Code :1404
Μεγαλύτερη πόλη :Schleitheim
Ανύψωση :Hight : Beggingen 545 m
Χαμηλός : Schleitheim 480 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :2,991
Περιοχή εδάφους :4 360 km²
Πυκνότητα :0.69/km²