Περιοχή : Bezirk Reiat

ALTDORF (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BIBERN (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BÜTTENHARDT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
DÖRFLINGEN (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
HOFEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
LOHN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
OPFERTSHOFEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
STETTEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
THAYNGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
Code :1402
Μεγαλύτερη πόλη :Thayngen
Ανύψωση :Hight : Büttenhardt 658 m
Χαμηλός : Thayngen 437 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :7,588
Περιοχή εδάφους :3 787 km²
Πυκνότητα :2.00/km²