Περιοχή : Bezirk Raron

AUSSERBERG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BETTEN (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BISTER (0)
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
BITSCH (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BLATTEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BÜRCHEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
EISCHOLL (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
FERDEN (0)
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
FILET (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GRENGIOLS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
HOHTENN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
KIPPEL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
MARTISBERG (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
MÖREL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
NIEDERGESTELN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
Code :2309
Μεγαλύτερη πόλη :Raron
Ανύψωση :Hight : Riederalp 1,905 m
Χαμηλός : Niedergesteln 639 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :10,888
Περιοχή εδάφους :39 801 km²
Πυκνότητα :0.27/km²