Περιοχή : Bezirk Laufen

BLAUEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
BRISLACH (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
BURG IM LEIMENTAL (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
DITTINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
DUGGINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
GRELLINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
LAUFEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
LIESBERG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
NENZLINGEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
ROGGENBURG (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
RÖSCHENZ (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
WAHLEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
ZWINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 500 πληθυσμου.
Code :1302
Μεγαλύτερη πόλη :Laufen
Ανύψωση :Hight : Blauen 533 m
Χαμηλός : Grellingen 325 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :18,174
Περιοχή εδάφους :8 955 km²
Πυκνότητα :2.03/km²