Περιοχή : Bezirk Inn

ARDEZ (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
FTAN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
FULDERA (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GUARDA (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
LAVIN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
(0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
MÜSTAIR (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
RAMOSCH (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
SAMNAUN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
SCUOL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 500 πληθυσμου.
SENT (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
STA. MARIA VAL MÜSTAIR (0)
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
SUSCH (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
TARASP (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
TSCHIERV (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
Code :1825
Μεγαλύτερη πόλη :Scuol
Ανύψωση :Hight : Samnaun 1,846 m
Χαμηλός : Ramosch 1,236 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :9,336
Περιοχή εδάφους :119 654 km²
Πυκνότητα :0.08/km²