Περιοχή : Bezirk Goms

BELLWALD (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BINN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BLITZINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
ERNEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
FIESCH (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
FIESCHERTAL (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GRAFSCHAFT (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
LAX (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
MÜNSTER-GESCHINEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
NIEDERWALD (0)
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
OBERGESTELN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
OBERWALD (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
RECKINGEN-GLURINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
ULRICHEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
Code :2304
Μεγαλύτερη πόλη :Fiesch
Ανύψωση :Hight : Bellwald 1,560 m
Χαμηλός : Fiesch 1,049 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :4,763
Περιοχή εδάφους :56 804 km²
Πυκνότητα :0.08/km²