Περιοχή : Bezirk Bucheggberg

AETIGKOFEN (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
AETINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BALM BEI MESSEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BIBERN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BIEZWIL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BRUNNENTHAL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BR?GGLEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GOSSLIWIL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
HESSIGKOFEN (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
KYBURG-BUCHEGG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
K?TTIGKOFEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
L?SSLINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
L?TERKOFEN-ICHERTSWIL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
L?TERSWIL-G?CHLIWIL (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
MESSEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
Code :1103
Μεγαλύτερη πόλη :Messen
Ανύψωση :Hight : Aetigkofen 610 m
Χαμηλός : Kyburg-Buchegg -96 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :7,385
Περιοχή εδάφους :6 276 km²
Πυκνότητα :1.18/km²