Περιοχή : Bezirk Brig

BIRGISCH (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BRIG-GLIS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 15 000 πληθυσμου
EGGERBERG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
MUND (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
NATERS (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
RIED-BRIG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
SIMPLON (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
TERMEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
ZWISCHBERGEN (0)
Με ενα website.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
Code :2301
Μεγαλύτερη πόλη :Brig-Glis
Ανύψωση :Hight : Zwischbergen 1,359 m
Χαμηλός : Naters 673 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :23,984
Περιοχή εδάφους :46 334 km²
Πυκνότητα :0.52/km²