Περιοχή : Amtsbezirk Wangen

ATTISWIL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
BERKEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
BETTENHAUSEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
BOLLODINGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
FARNERN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GRABEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
HEIMENHAUSEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
HERMISWIL (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
HERZOGENBUCHSEE (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
INKWIL (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
NIEDERBIPP (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 4 000 πληθυσμου
NIEDERÖNZ (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
OBERBIPP (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
OCHLENBERG (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
RUMISBERG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
Code :226
Μεγαλύτερη πόλη :Herzogenbuchsee
Ανύψωση :Hight : Farnern 800 m
Χαμηλός : Berken 420 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :25,803
Περιοχή εδάφους :12 573 km²
Πυκνότητα :2.05/km²