Περιοχή : Amtsbezirk Schwarzenburg

ALBLIGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GUGGISBERG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
RÜSCHEGG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 2 000 πληθυσμου.
WAHLERN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
Code :221
Μεγαλύτερη πόλη :Wahlern
Ανύψωση :Hight : Guggisberg 1,283 m
Χαμηλός : Guggisberg 1,283 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :10,111
Περιοχή εδάφους :15 698 km²
Πυκνότητα :0.64/km²