Περιοχή : Amtsbezirk Saanen

GSTEIG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
LAUENEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 000 πληθυσμου.
SAANEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 10 000 πληθυσμου
Code :220
Μεγαλύτερη πόλη :Saanen
Ανύψωση :Hight : Gsteig 1,184 m
Χαμηλός : Lauenen -2,095 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :8,560
Περιοχή εδάφους :24 079 km²
Πυκνότητα :0.36/km²