Περιοχή : Amtsbezirk Laupen

CLAVALEYRES (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 100 πληθυσμου.
FERENBALM (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
FRAUENKAPPELEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 1 500 πληθυσμου.
GOLATEN (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
GURBRÜ (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
KRIECHENWIL (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
LAUPEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 3 000 πληθυσμου
MÜHLEBERG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 3 000 πληθυσμου
MÜNCHENWILER (0)
Εχει μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
NEUENEGG (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 5 000 πληθυσμου
WILEROLTIGEN (0)
Με εναν δικτυακο τοπο και μια διευθυνση e-mail.
κοινου πανω 500 πληθυσμου.
Code :213
Μεγαλύτερη πόλη :Neuenegg
Ανύψωση :Hight : Frauenkappelen 601 m
Χαμηλός : Clavaleyres 454 m
Γλωσσας :DE
Πληθυσμός :14,457
Περιοχή εδάφους :8 774 km²
Πυκνότητα :1.65/km²